O nama

17.02.2012. IHG

Institut hrvatske glazbe je udruga osnovana 2004. godine s ciljem očuvanja, afirmacije i razvoja hrvatskog glazbenog stvaralaštva. Utemeljitelji Instituta su   Hrvatska diskografska udruga (HDU)Hrvatska glazbena unija (HGU)  Hrvatsko društvo skladatelja (HDS). Institut aktivno predstavlja njihovo zajedničko stajalište o širokom rasponu tema – od poštivanja autorskih i srodnih prava na internetu do razvoja projekata koji glazbu predstavljaju kao važnu odrednicu nacionalnog identiteta i kulture. 

U najvažnije ciljeve IHG-a spada podizanje razine svijesti o vrijednosti i značaju intelektualnog vlasništva, autorskih i srodnih prava, kako među nositeljima prava tako i među korisnicima. Pri tome surađujemo s udrugama za kolektivnu zaštitu autorskih i srodnih prava, ali i istaknutim domaćim i inozemnim stručnjacima.

Institut aktivno sudjeluje u borbi protiv nelegalnog korištenja glazbe i kršenja autorskih i srodnih prava, samostalno ili u suradnji s organizacijama nositelja prava. To se posebno odnosi na korištenje glazbe na internetu.

Glavni cilj Instituta u 2012. jest osmišljavanje i provedba posebnih projekata ponude glazbe na hrvatskom i regionalnom digitalnom tržištu, od zajedničkog interesa za sve osnivače Instituta. Istodobno, tražimo i iniciramo mogućnosti suradnje domaćih nositelja prava s postojećim stranim digitalnim glazbenim servisima kako bi i hrvatski korisnici mogli legalno, jednostavno i povoljno koristiti njihove usluge. 

Važni ciljevi IHG-a su poboljšanje suradnje unutar struke te suradnja s drugim grupacijama od interesa za hrvatsku glazbu. Pružajući potporu članstvu osnivača, IHG zastupa opće interese hrvatske glazbe i cjelokupne glazbene industrije kod svih institucija nadležnih za promicanje i poticanje hrvatske kulture i gospodarstva u zemlji i inozemstvu.

Zadatak nam je promicanje i popularizacija svih žanrova hrvatske tradicijske, suvremene i klasične glazbe u zemlji i inozemstvu, posebice u kontekstu međunarodne konvencije o kulturnoj raznolikosti.

Pri tome radimo na realizaciji mreže međunarodne suradnje sa srodnim udrugama u inozemstvu, i razmjeni znanja i ideja sa stranim umjetnicima i institucijama. Surađujemo s međunarodnim promotorima umjetnosti i organizatorima kulturnih događanja, otvarajući prostor za profesionalno predstavljanje hrvatske glazbe na  tržištima drugih zemalja.

Vrednujući najkvalitetnija glazbena dostignuća u zemlji, IHG organizira i dodjeljuje nagrade i priznanja fizičkim i pravnim osobama koje su svojom djelatnošću posebno doprinijele hrvatskoj glazbi i glazbenoj industriji, u umjetničkom ili komercijalnom smislu. IHG aktivno potiče produkciju radijskih, televizijskih i web emisija ili projekata posvećenih hrvatskoj glazbi, namijenjenih najširem krugu publike.

Najpoznatiji projekt Instituta, Diskografska nagrada Porin, koju organizira Ured Porina, već 20 godina unapređuje umjetničku, tehničku i sve ostale razine glazbene produkcije u zemlji. Na mnogo širem gospodarskom, kulturnom i društvenom planu, istu ulogu ima Institut hrvatske glazbe.

 

Kontakt

Unison hrvatski glazbeni savez
(sljednik bivšeg IHG-a)

Telefon: 01 3668 027
Fax: 01 3668 047
Adresa: Brozova 8a, Zagreb
E-mail: info@unison.hr