VIDEO: Rezanje PDV-a feat. JINX – Sonar.hr

Na koncertu zagrebačke grupe Jinx, u okviru Sonar.hr multimedijalnog festivala, održanog na zagrebačkom Velesajmu 22. ožujka, upriličen je i performans simboličnog naziva Rezanje PDV-a, koji na jednostavan način promovira želju glazbenika da se na cijenu ulaznica za rock koncerte ne naplaćuje PDV po sadašnjoj stopi od 25%, već  po nižoj, prihvatljivijoj stopi od 5%.

To će omogućiti koncertnim agencijama i umjetničkim organizacijama da financijski lakše uđu u dogovaranje turneja, koncerata, festivala i sličnih manifestacija, bitnih za kulturni i intelektualni identitet Hrvatske, njezinih glazbenika, i svih drugih umjetnika i građana.

Kontakt

Unison hrvatski glazbeni savez
(sljednik bivšeg IHG-a)

Telefon: 01 3668 027
Fax: 01 3668 047
Adresa: Brozova 8a, Zagreb
E-mail: info@unison.hr