Natječaj – Nagrada Hrvatske glazbene mladeži Ivo Vuljević za 2012.

19.10.2012. IHG

Hrvatska glazbena mladež

Na osnovu Odluke Upravnog odbora HGM-a raspisuje

NATJEČAJ

Za dodjelu Nagrade Hrvatske glazbene mladeži Ivo Vuljević za najistaknutije ostvarenje mladih glazbenika u 2012. godini.

Predloženi mogu biti mladi glazbenici, državljani RH pojedinačno, komorni sastavi do 5 članova i instrumentalni ansambli.

Svi prijavljeni na dan 31. prosinca 2012. godine trebaju biti mlađi od 30 godina.

Nagrada Ivo Vuljević za 2012. godinu sastoji se od diplome, novčanog iznosa i koncerta u okviru godišnjeg programa Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. 

Svečano uručenje Nagrade uz prigodan koncert dobitnika/ce održat će se u subotu 29. prosinca 2012. u 18:00 sati u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, Mala dvorana.

Pravo podnošenja prijedloga imaju pojedinci, udruge, ustanove i organizacije.

Rok za podnošenje prijedloga je subota, 17. studenoga 2012.

Prijedloge treba poslati na adresu:

Hrvatska glazbena mladež, s naznakom za natječaj
Trg Stjepana Radića 4
10000 Zagreb
Telefon: 01 611 16 00
e-mail: hgm@hgm.hr 

 

Dosadašnji dobitnici nagrade Hrvatske glazbene mladeži Ivo Vuljević

1988. Radovan Vlatković, rog

1989. Lidija Horvat, sopran

1990. Dejan Lazić, glasovir, klarinet

1991. Nagrada nije dodijeljena

1992. Lovro Pogorelić, glasovir
         Katarina Krpan, glasovir

1993. Anđelko Krpan, violina

1994. Monika Leskovar, violončelo

1995. Ana Vidović, gitara

1996. Davor Bobić, skladatelj

1997. Martina Filjak, glasovir

1998. Ivana Bilić, udaraljke

1999. Jadranka Gašparović, violončelo

2000. Renata Pokupić, sopran
         Luka Vukšić, dirigent

2001. Matija Dedić, glasovir
         Krunoslav Babić, tuba

uvedena je kategorija komorni sastav
Zagrebački klavirski trio
Srebrenka Poljak, klavir
Vlatka Peljhan, violina
Saša Zajcev, violončelo

2002. Robert Belinić, gitara
         Kvartet Porin
         Ivan Novinc, violina
         Martin Draušnik, violina
         Lucija Brnadić, viola,
         Neva Begović, violončelo

2003. Valentina Fijačko, sopran

Uvedena je kategorija Instrumentalni ansambl
         HGM jazz orkestar Zagreb

nagrada u kategoriji komorni sastav nije dodijeljena

2004. Tomislav Mužek, tenor

         Akademski duhački kvintet
         Iva Zbožinek, flauta
         Dejan Činčurak, oboa
         Ante Krpan, klarinet
         Anita Fučko, fagot
         Toni Kursar, rog

         Udaraljkaški ansambl Bing Bang
         Umjetnički voditelj i dirigent: Igor Lešnik

2005. Petrit Çeku, gitara

2006. Luka Šulić, violončelo

         Pavao Mašić, čembalo, orgulje

Odlukom Upravnog odbora HGM ukidaju se kategorije pa će se od 2007. godine dodijeljivati samo jedna nagrada

2007. Petra Kušan, violončelo

2008. Danijel Detoni, glasovir

U povodu obilježavanja 20. obljetnice ove ugledne nagrade dodijeljeno je i Posebno priznanje Ansamblu violončelista Cellomania i umjetničkom voditelju i osnivaču ansambla, maestru Valteru Dešpalju

2009. Marin Maras, violina

2010. Aljoša Jurinić, glasovir

2011. Srđan Bulat, gitara
         Filip Merčep, udaraljke

 

 

Kontakt

Unison hrvatski glazbeni savez
(sljednik bivšeg IHG-a)

Telefon: 01 3668 027
Fax: 01 3668 047
Adresa: Brozova 8a, Zagreb
E-mail: info@unison.hr