EU će se u 2012. fokusirati na Program digitalnog sadržaja

06.06.2012.

Europska komisija navela je da je 2011. napredak u njihovim ciljevima digitalizacije na europskom nivou imao 'mješovite rezultate'.

'Od 21 akcije unutar tog programa, 8 ih je završeno, 5 je odgođeno a 8 je u tijeku', navodi se u Godišnjem izvještaju o napretku 2011 programa Digitalna Agenda za Europu, Europske komisije.

Osnovni cilj projekta je stvaranje 'jedinstvenog digitalnog tržišta' kako bi se potaknulo prekogranične download i streaming servise, uključujući pod tim i pojednostavljenje licenciranja sadržaja i usklađivanje online naplate.

Ovo su ključne nadolazeće točke velikog europskog projekta Program Digitalnog sadržaja u 2012:

– prvi kvartal: Europska komisija predložit će pravnu regulativu za pojednostavljenje prekograničnog licenciranja sadržaja

– siječanj: EK će 'ponovno pokrenuti dijalog između ključnih industrija oko naknada u ime copyrighta'. Većina država naplaćuje naknadu na kopiranje na sve uređaje koji mogu kopirati sadržaj, što uvećava njihovu cijenu. Proizvođači uređaja se tome opiru. Legislativa se planira za 2013.

– prva polovica godine: revizija Direktive o primjeni prava intelektualnog vlasništva (IPRED), koja će se pozabaviti online piratstvom

– rano 2012: EK će objaviti akcijski plan za poticanje e-trgovine, uključujući osiguranje povoljnosti online plaćanja i njegovu sigurnu prekograničnu provedbu

– Servis Digital Copyright Exchange – Razmjena digitalnog copyrighta – na kojemu bi online servisi osiguravali licence na sadržaj, bit će, po planovima EU, kreiran u 2012.

Kontakt

Unison hrvatski glazbeni savez
(sljednik bivšeg IHG-a)

Telefon: 01 3668 027
Fax: 01 3668 047
Adresa: Brozova 8a, Zagreb
E-mail: info@unison.hr